Chiến lược thương hiệu và tiếp thị

Xây dựng thương hiệu rất quan trọng đối với các sản phẩm và dịch vụ, đặc biệt khi bạn đang mở rộng hoặc thiết lập thương hiệu của mình ở nước ngoài. Tại Asia Point Consulting, chúng tôi hỗ trợ khách hàng với chiến lược phù hợp nhất phù hợp với ngành của họ trong môi trường kinh doanh địa phương