Dịch vụ kinh doanh khác

Chúng tôi là một doanh nghiệp đa ngôn ngữ với các thành viên trong nhóm nói tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Quan Thoại và cùng với các đối tác chiến lược của chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn khi cần thiết. Các dịch vụ khác bao gồm:

  • Dịch thuật
  • Thuê xe
  • Số lượt truy cập nhà máy
  • Kiểm tra chất lượng sản phẩm
  • Kho bãi và thăm công trường sản xuất
  • Hỗ trợ bất kỳ thương lượng đa văn hóa nào
  • Đào tạo đa văn hóa và phương pháp làm việc tại Việt Nam và Trung Quốc