Nghiên cứu ngành và thị trường

Trước khi mở rộng kinh doanh của bạn sang Việt Nam, bạn sẽ muốn biết về nhu cầu thị trường, cơ hội, đối thủ cạnh tranh, xu hướng và bất kỳ thông tin liên quan khác. Tại Asia Point Consulting, chúng tôi cung cấp cho khách hàng nghiên cứu thị trường và nghiên cứu khả thi để cung cấp cho bạn thông tin chi tiết để quyết định xem dự án của bạn có đáng theo đuổi hay không. Nhóm nghiên cứu của chúng tôi có thể hỗ trợ bạn những điều sau:

  • Phân tích thị trường
  • Phân tích tài chính
  • Nghiên cứu viên