Nhân viên tuyển dụng và nhân sự Dịch vụ pháp lý và kế toán

Hãy để chúng tôi tìm đúng nhân viên cho bạn. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng dịch vụ tuyển dụng cho tất cả các cấp, từ trợ lý văn phòng đến cấp điều hành. Chúng tôi tư vấn cho khách hàng về những thay đổi trong Luật Lao động Việt Nam và chuẩn bị hợp đồng lao động cũng như chăm sóc kế toán cho nhân viên của bạn để bạn có một đội ngũ làm việc sẵn sàng liền mạch và không gặp rắc rối. Chúng tôi cũng hỗ trợ bạn trong việc có được thị thực có liên quan và giấy phép lao động cho kỳ nghỉ của bạn tại Việt Nam.